Mẫu Thiết kế HEYTEA Day Dreamer

Mẫu Thiết kế HEYTEA Day Dreamer

Mẫu Thiết kế HEYTEA Day Dreamer Được thực hiện bởi MOC DESIGN OFFICETổng diện tích 250 m2 Chi phí đầu tư 1,000,000,000 vnđ
Vị trí 3 River Valle - Singapore Đơn vị thiết kế MOC DESIGN OFFICE
Chủ đầu tư dự án HEYTEA - Singapore Phong cách Trẻ trung

Mẫu Thiết kế HEYTEA Day Dreamer

  • Interiors Designers: MOC DESIGN OFFICE
  • Location: 3 River Valley Rd, Singapore
  • Category: Coffee Shop
  • Lead Architects: Sam Liang, Vivi Wu
  • Area: 250.0 m2
  • Project Year: 2019
  • Photographs: ArchiTranslator
  • Client: HEYTEA
  • ( lưu ý các công trình trong chuyên mục mẫu thiết kế là các mẫu công trình đẹp do chúng tôi sưu tập cho cộng đồng tham khảo không phải do KenDesign thiết kế - Đơn vị thiết kế đã được chúng tôi chú thích)


Mẫu Thiết kế HEYTEA Day Dreamer


Mẫu Thiết kế HEYTEA Day DreamerMẫu Thiết kế HEYTEA Day DreamerMẫu Thiết kế HEYTEA Day Dreamer


Mẫu Thiết kế HEYTEA Day Dreamer


Mẫu Thiết kế HEYTEA Day Dreamer


Mẫu Thiết kế HEYTEA Day Dreamer


Mẫu Thiết kế HEYTEA Day Dreamer


Mẫu Thiết kế HEYTEA Day Dreamer


Mẫu Thiết kế HEYTEA Day Dreamer


Mẫu Thiết kế HEYTEA Day Dreamer


Mẫu Thiết kế HEYTEA Day Dreamer

Mẫu Thiết kế HEYTEA Day Dreamer

Mẫu Thiết kế HEYTEA Day Dreamer


Mẫu Thiết kế HEYTEA Day Dreamer


0987.413.998 Fb Chat Facebook Z Chat Zalo